SRR vaca de muls bani publici – Partea 2

Analiza actului managerial în ce priveşte politica de investiţii trebuie să se facă ţinând seama de următoarele imperative: eficacitate (a face ce trebuie) şi eficient (a face ce trebuie la cele mai mici preţuri). Din această perspectivă, analiza documentelor puse la dispoziţia a permis următoarele concluzii:
– criteriul eficienţei nu a fost respectat decât parţial. În acest sens pot fi amintite câteva exemple cum sunt: achiziţionarea sistemului informatics integrat s-a făcut la o valoare ridicată în condiţiile în care instituţia nu este pregătită pentru implementarea tehnică a sistemului fără cheltuieli suplimentare; reabilitarea unor grupuri sanitare la un preţ foarte ridicat, deşi formal, legislaţia a fost respectată (aproximativ 500 milioane lei pe un grup sanitar).
– criteriul eficacităţii nu a fost respectat decât într-o măsură foarte mică. Exemple identificate în cursul anchetei: achiziţionarea de arbuşti ornamentali (se pune întrebarea dacă aceşti arbuşti sunt cu adevărat necesari în condiţiile în care există o reală nevoie pentru investiţii în structura de rezistenţă a clădirii); achiziţii în dotări care ţin de imaginea instituţiei (cum ar fi covoarele din holul de la intrarea secundară şi din lifturi), achiziţiile de reportofoane pe suport minidisc (primele astfel de reportofoane au necesitat cheltuieli suplimentare pentru adaptarea acestora, iar achiziţiile ulterioare nu asigură compatibilitatea hardware cu dotările existente). Pe de altă parte, decizia de investiţie, parte componentă a managementului organizaţional şi financiar e indicat să fie SMART, acronim în limba engleză al următoarelor concepte: specificitate (investiţia trebuie să satisfacă o nevoie reală bine determinată), măsurabilitate (investiţia trebuie să estimată de la început şi să aibă stabilite criterii de evaluare), realizabilitate (investiţia trebuie să poată fi efectuată în limita sumelor estimate, în condiţiile propuse şi în timpul alocat), realism (dimensiunea investiţie să fie conformă cu nevoia pe care o satisface), oportunitate (investiţia să fie efectuată la momentul potrivit, nici tardiv şi nici anticipată).
Din această perspectivă, investiţiile efectuate pot fi caracterizate astfel:
specificitatea: multe dintre fundamentările prezentate CA erau fie incomplete, fie vagi (a se vedea în acest sens investiţia în îmbunătăţirea imaginii SRR în SUA care nu a fost discutată în CA ci doar punctată);
măsurabilitatea: nu au fost identificate investiţii semnificative a căror valoare estimativă să nu fi fost stabilită.
realizabilitatea: foarte multe investiţii au fost începute fără analiza completă a efortului de bani şi timp necesar finalizării. Una dintre cele importante investiţii care poate afecta fundamental SRR se referă la sistemul integrat informatic (circa 9 milioane Euro, inclusiv TVA). Investiţia în sine are o valoare bine determinată. Ceea ce nu a putut fi argumentat este dacă instalarea sistemului integrat va determina sau nu costuri suplimentare, mai ales în ce priveşte trecerea proceselor de producţie pe noul sistem (documentele demonstrează că a presupus costuri ulterioare);
realismul: unele decizii investiţionale nu au fost adoptate, deşi există o nevoie reală, identificată. Un astfel de exemplu se referă la faptul că actualul proces tehnic prin care se face emisia din studiourile SRR presupune utilizarea benzii magnetice, iar acest produs nu mai este fabricat pe plan mondial, nu mai există stocuri nici la SRR, nici în Europa, iar singurele posibilităţi rămase sunt identificarea unor surse de bandă magnetică uzată. Această stare de fapt înseamnă că până la momentul previzionat al intrării în funcţiune a sistemului informatic există riscuri foarte mari ca emisia din studiourile centrale ale SRR să nu mai poată fi aprobate. În acelaşi timp, contractul de PR cu o firmă din SUA a presupus cheltuieli de 12 000 şi ulterior 17.000 dolari pe lună;
oportunitatea: unele investiţii au fost aprobate deşi momentul nu este cel mai potrivit, în timp ce alte investiţii nu au fost încă aprobate. O astfel de situaţie este a postului Radio3Net cu emisie prin internet.
Slaba performanţă a departamentului juridic şi încheierea de contracte de asistenţă juridică, din care cel mai puţin justificat era invocat cel încheiat de SRR cu societatea civilă de avocaţi “Mitel&Vilău”.
În timpul audierilor au fost exprimate numeroase rezerve asupra contractului de asistenţă juridică încheiat de SRR cu societatea civilă de avocaţi “Mitel&Vilău” atât timp cât SRR are propria echipă de consilieri juridici.
Constatări :
– nu s-a putut pune la dispoziţie de SRR criteriile după care au fost alese firmele şi demersurile premergătoare încheierii contractelor de asistenţă juridică;
– deşi SRR avea compartiment juridic, s-au angajat şi s-au cheltuit importante sume de bani pentru litigii de muncă sau alte cauze care puteau fi soluţionate de Oficiul Juridic. Exemplu poate fi contractarea pentru înfiinţarea Fundaţiei Radio România a firmei de avocatură “Nestor, Nestor, Diculescu”;
– Onorariile plătite firmelor de avocatură sunt la tarife mari. În urma analizei documentelor justificative, reiese că s-a apelat la societatea civilă de avocaţi “Mitel&Vilău” pentru probleme curente ale SRR, precum litigii comerciale sau litigii cu personalul, ceea ce facea şi oficiul juridic. Concluzia este că s-au cheltuit foarte mulţi bani, cu o alegere arbitrară şi uneori, pentru cauze minore care putea fi gestionate de angajaţii Oficiului Juridic. Această stare de fapt conduce la ideea că managementul SRR efectua în acelaşi timp plăţi duble pentru acelaşi serviciu, având în vedere existenţa propriului serviciu juridic. Aceasta denotă un management deficitar prin faptul că salariaţii de specialitate juridică sunt remuneraţi deşi sunt incompetenţi, nefiind capabili să asigure consilierea juridică necesară. Starea de fapt existentă în acest domeniu este contradictorie, colectivul de specialitate juridică fiind format din specialişti recunoscuţi, cu competenţe largi şi recunoscute, inclusiv în dreptul comparat al muncii. Totodată, considerăm că alte cauze minore, precum: asistenţă juridică la şedinţele CA şi CD, elaborarea statutului Fundaţiei Casa Radio, elaborare statut sindicat etc., puteau fi gestionate de angajaţii Oficiului Juridic.
Din notele nr.408 şi nr.409/22.04.2005, întocmite de Oficiul juridic al SRR, rezultă că s-a colaborat cu următoarele firme în funcţie de complexitatea dosarelor de Instanţa şi de specializarea în domeniu, astfel :
– “Muşat şi Asociaţii” în dosare privind revendicarea de proprietăţi. Firma a obţinut pentru SRR câştig de cauză în păstrarea imobilului din str. Berthelot nr. 71;
– “Nestor, Nestor, Diculescu” în dosarul privind înfiinţarea Fundaţiei Radio Romania;
– “Vilau & Mitel” au acordat consultanţă şi asistenţă în litigii comerciale. Colaborarea cu aceste firme de avocatură a fost aprobată în Comitetul Director, cum rezultă din :
– procesul verbal din 07.01.2001: în care se aprobă înfiinţarea Fundaţiei Radio pentru care se va apela la o firmă de avocatură specializată;
– procesul verbal din 06.02.2002: din care rezultă că urmare a demersurilor Oficiului Juridic pentru recuperarea proprietaţilor deţinute de SRR, s-a aprobat colaborarea cu firme de avocatură specializate;
– procesul verbal din 29.05.2002, prin care se aprobă colaborarea cu societatea de avocaţi “Muşat şi Asociaţii”.
Redam mai jos: situaţia plăţilor către Cabinete de Avocatură pe perioada 2002-2004
Muşat şi Asociaţii – 720.770.023 lei ………….(188.510.588 lei – 2002 ; 484.616.595 lei – 2003 ; 47.642.840 lei – 2004)
Vilău & Mitel – 4.216.702.853 lei …………….(1.499.714.248 lei – 2003 ; 2.716.988.605 lei – 2004)
Nestor, Nestor& Diculescu – 1.493.643.113 lei (48.178.500 lei – 2002 ; 367.904.923 lei – 2003 ; 1.077.559.690 lei – 2004)
Postolache & Asociaţii – 569.475.050 lei………(138.993.575 lei – 2003 ; 430.481.475 lei – 2004)
Total – 7.000.591.039 lei ………………………(236.689.088 lei – 2002 ; 2.491.229.341 lei – 2003 ; 4.272.672.610 lei – 2004)
Pe facturi explicaţiile sunt: onorarii pentru servicii de asistenţă juridică, servicii avocaţionale, consultanţă juridică, onorariu avocat.
Exemplu: Factura 486/07.11.2002, emisă de societatea de avocaţi “Muşat şi Asociaţii”, are în vedere la facturare :
– onorarii asociaţi 200 USD/ora, fără TVA
– onorarii colaborator 100 USD/ora, fara TVA
iar prestaţia pentru care s-a plătit onorariu de 417 USD pentru 3 ore şi jumătate a fost: “onorarii avocaţiale pentru serviciile de asistenţă juridică si consultanţa juridică, efectuate în legătură cu optimizarea relaţiei juridice dintre canale şi redacţii.
Totodată, spre exemplu, s-au plătit onorarii de 3.213 USD cu factura nr.103/29.03.2002 societăţii de avocaţi “Muşat şi Asociaţii” şi 3.213 USD aceleiaşi societăţi cu factura 319/03.07.2003. Precizăm că cele trei fotocopii puse la dispoziţie nu sunt facturi fiscale. Doar pentru anul 2004 s-a plătit firmei de avocatură “Vilau & Mitel” suma de 2.716.588.602 lei care a pledat în instanţă pentru apărarea intereselor S.R.R. în raporturile cu salariaţii în procent de peste 70% din cazuri.
Primele în bani acordate de preşedinte şi de Comitetul Director par a reprezenta o manieră eficientă de a asigura fidelitatea/complicitatea unor angajaţi în raport cu conducerea – din analiza financiar contabilă reiese modul de funcţionare al sistemului de prime, ex. primele considerabile primite în perioada 2002-2004 de Gh. Verman.
Deplasările Orchestrei Naţionale Radio
Chiar dacă raţiunile acestor deplasări legate de îmbunătăţirea imaginii României par valide, este de observat că unele dintre cele mai importante – precum cel de la Haga – au coincis premeditat cu unele deplasări ale premierului Adrian Năstase. La unele dintre aceste deplasări firma cu care s-a contractat transportul a fost firma SC Marshall Turism SRL a fostului secretar de stat de la MCC, Ion Antonescu.
Cronicile acestor spectacole în presa din ţară au fost publicate în regim de publicitate plătită de către SRR şi se specificau şi prezenţele guvernanţilor de la acea vreme la manifestările respective. În acelaşi timp, la deplasările în străinătate participau şi persoane a căror prezenţă nu era justificată.
Desfiinţarea bibliotecii Radio
Dl Şeuleanu a avut ideea desfiinţării Bibliotecii Radio şi a mutării ei într-un spaţiu (impropriu) închiriat la APACA, propunînd în schimb înfiinţarea în fostul spaţiu al bibliotecii a unui restaurant/bufet pentru angajaţi. Considerăm că este discutabilă decizia de a muta biblioteca într-un spaţiu închiriat la APACA, platindu-se şi 800 de dolari pe lună.
Auditarea activităţii economico-financiare prin firma HARMONY AUDIT
Astfel în perioada 2002 – 2004 auditarea activităţii economico-financiare s-a efectuat de firma Harmony Audit Expert Consulting unde administrator unic a fost d-l ION HORIA NEAMTU care a deţinut funcţia de deputat în Camera Deputaţilor. Cu toate că preşedintele-director general a afirmat la audieri că problema de incompatibilitate aparţine deputatului H. Neamtu, noi considerăm că, în condiţiile prezentate, firma Harmony nu avea voie să participe la licitaţie. Aşadar, SRR avea obligaţia respectării legii la momentul încheierii contractului. De asemenea, acest lucru aruncă un semn serios de întrebare asupra relaţiei contractuale dintre SRR si Harmony precum şi asupra destinaţiei banilor SRR.
Nerespectarea reglementărilor cu privire la licitaţia pentru servicii de curăţenie
S-a constatat încălcarea prevederilor Ordonanţei 60/2001 în cazul licitaţiei pentru servicii de curăţenie.
Nu rezultă cum au fost selectate cele 5 societăţi cărora li s-au transmis invitaţia şi de unde se cunoştea obiectul de activitate. Din verificările efectuate la Registrul Comerţului rezultă:
– Prest Lorin Company SRL are ca obiect de principal de activitate comerţul cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente;
– Artimex Sport SRL are ca obiect de principal de activitate comerţ cu ridicata al altor bunuri nealimentare.
Întrucât procedura declarată a fost “cerere de ofertă”, Comisia în mod eronat a calificat firma SC Artimex Sport , care a prezentat o ofertă de 46.500 Euro, adica prin încălcarea prevederilor din caietul de sarcini si contrar art. 13 din Ordonanta nr. 60/2001. Nu s-au respectat prevederile art. 13 si 28 din Ordonanta 60/2001 aprobată prin Legea 212/2001.
Comisia trebuia să anuleze procedura şi să procedeze la repetarea acesteia, invitând şi alţi prestatori. De reţinut că oferta SC Artimex Sport a depăşit limita stabilită pentru cerere de ofertă de 40.000 Euro. Rezultă că firma Artimex Sport SRL trebuia descalificată din start la selecţia de ofertă de 40.000 Euro.
– pentru contractul de servicii mai mare de 40.000EUR:
„În cazul în care nu se primesc cel puţin 2(două) oferte corespunzătoare autoritatea contractantă are obligaţia de a repeta procedura , prin transmiterea invitaţiei de participare şi către alţi furnizori, executanţi sau producători de la care există premisele obţinerii de ofertă. Prin execepţie de la alin.2 autoritatea contractantă nu are obligaţia de a repeta procedura în cazul în care a publicat anunţul la alin.2” Rezultă că practic a fost o singura ofertă valabilă, cea a S.C CASA NOVA SRL din Braşov (a lui Madalin Voicu – sm), iar Comisia de licitaţie în mod ilegal a desemnat câstigătoare firma Casa Nova SRL. În această situaţie, comisia de evaluare avea obligaţia de a repeta procedura conform principiilor legale menţionate.
În mod nelegal, se încheie contractul nr. 674/04.06.2004 între S.R. Radiodifuziune şi SC Casa Nova SRL Braşov, prin care se stabileşte :
– art. 4 : valoarea contractului pentru 12 luni este de 39.600 Euro, adică 1.615.125.600 lei;
– art. 8.2 : recepţia prestaţiilor: calitatea prestaţiilor va fi consemnată zilnic în “Raportul zilnic de lucru” de către reprezentanţii desemnaţi ai părţilor”
S-au solicitat rapoarte zilnice de lucru, semnate de reprezentanţii părţilor, dar nu s-au pus la dispoziţie.
Prin acest procedeu s-au angajat în mod cu totul nejustificat fondurile proprii ale S.R.R. prin încheierea contractului şi s-au efectuat plăţi fără respectarea legalităţii.
Componentii comisiei de evaluare se fac raspunzători de nerespectarea parametrilor propriului caiet de sarcini şi de încălcarea prevederilor art.13 si 28 din Ordonanta 60/2001 aprobată prin Legea 212/2002. Totodată răspunzătoare de situaţia creată se face şi persoana care a vizat controlul financiar preventiv.
Sfarsit!
Sursa: almanahelegoagal.blogspot.ro
Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s